ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจังเอิล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650540
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  650540
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจังเอิล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjangern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านจังเอิล
ตำบล :
  สะกาด
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0956028595
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2512
อีเมล์ :
  orawan.kob2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2563 เวลา 14:34:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจังเอิล


นางอัจฉรา จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน