ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650566
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010246
รหัส Obec 6 หลัก :
  650566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองเหล็กเบญจวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonglekbenjawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองเหล็ก
ตำบล :
  กระออม
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044069581
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระออม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13:40:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา


นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน