ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650569
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010248
รหัส Obec 6 หลัก :
  650569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Korkoew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเกาะแก้ว
ตำบล :
  เกาะแก้ว
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044590234
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว


นายสุเทพ แปลงทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน