ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตางมาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650572
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010251
รหัส Obec 6 หลัก :
  650572
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตางมาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTANGMANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโพธิ์ศรีธาตุ
ตำบล :
  เกาะแก้ว
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/07/2493
อีเมล์ :
  Tangmang29@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:07:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตางมาง


นายศศิพงค์ อินทรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตางมาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน