ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650574
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010264
รหัส Obec 6 หลัก :
  650574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจังเอิดหนองแมว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjungaud Nongmaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านจังเอิด
ตำบล :
  หนองไผ่ล้อม
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  0803682494
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 สิงหาคม 2504
อีเมล์ :
  jungaud315@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่ล้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว


นายชัยณรงค์ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน