ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650576
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010266
รหัส Obec 6 หลัก :
  650576
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongkhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  หนองไผ่ล้อม
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2504
อีเมล์ :
  nongkanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่ล้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:54:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคน


นายวิชชาวุธ ลอดสุโข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน