ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650577
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010267
รหัส Obec 6 หลัก :
  650577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแล้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองแล้ง
ตำบล :
  หนองไผ่ล้อม
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044569117
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:08:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง


นางธนันต์พร สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแล้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน