ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650578
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010268
รหัส Obec 6 หลัก :
  650578
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongwaphosai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองหว้า
ตำบล :
  หนองไผ่ล้อม
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044569016
โทรสาร :
  044569016
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2548
อีเมล์ :
  kaew.21@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่ล้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09:56:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร


นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน