ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650581
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010271
รหัส Obec 6 หลัก :
  650581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านค้อ
ตำบล :
  หนองฮะ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044590241
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  bankhoschool313@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฮะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 10:11:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้อ


นางวารุณี หมายสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน