ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650582
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010272
รหัส Obec 6 หลัก :
  650582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่โศกโคกสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandusokkhoksa-ad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกสะอาด
ตำบล :
  หนองฮะ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044590416
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มกราคม 2486
อีเมล์ :
  BDK.SCH@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:35:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด


นายสมศักดิ์ ไหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน