ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650583
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010273
รหัส Obec 6 หลัก :
  650583
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฮะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองฮะ
ตำบล :
  หนองฮะ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  0878682950
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มีนาคม 2463
อีเมล์ :
  bannhongha@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฮะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:09:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฮะ


นายศิรพงษ์ สิงจานุสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน