ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนการุญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650584
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010261
รหัส Obec 6 หลัก :
  650584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  การุญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Karoonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองพรม
ตำบล :
  เสม็จ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044557146
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มกราคม 2482
อีเมล์ :
  Karunwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสม็จ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10:52:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนการุญวิทยา


นายสุริยัน พูนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนการุญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน