ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650585
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010262
รหัส Obec 6 หลัก :
  650585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสังแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SUNGKAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสังแก
ตำบล :
  เสม็จ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044590396
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2482
อีเมล์ :
  sungkaeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสม็จ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:17:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสังแก


นายอรุณ บุญโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน