ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650586
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010252
รหัส Obec 6 หลัก :
  650586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขนวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kha-nuan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยทุ่ง
ตำบล :
  ประดู่
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044557381
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  Khanuan.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:11:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขนวน


นายชานนท์ ผมงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน