ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650587
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010253
รหัส Obec 6 หลัก :
  650587
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDOU SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดู่หัวนา
ตำบล :
  ประดู่
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044557401
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน 2474
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:22:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่


นายอานนท์ วาปีทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน