ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650588
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010256
รหัส Obec 6 หลัก :
  650588
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongdum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกสมบูรณ์
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044151641
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2479
อีเมล์ :
  school_bannong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดุม


นายสมมิตร สาลีบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน