ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพญา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650589
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010254
รหัส Obec 6 หลัก :
  650589
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพญา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองพญา
ตำบล :
  ประดู่
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044590242
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/8/2504
อีเมล์ :
  nawapats2014@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:06:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพญา


นายกฤษติศักดิ์ สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน