ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีราชา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650590
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010255
รหัส Obec 6 หลัก :
  650590
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีราชา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN SRIRACHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านศรีราชา
ตำบล :
  ประดู่
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044069587
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01012514
อีเมล์ :
  25190301napat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 19:32:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีราชา


นายพศวัต สาระอาวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีราชา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน