ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650592
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010259
รหัส Obec 6 หลัก :
  650592
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียนกูยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantakhiankuiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านตะเคียน
ตำบล :
  สำโรงทาบ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044569090
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงทาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:45:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา


นายสุกิจ วันสุดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน