ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650593
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010260
รหัส Obec 6 หลัก :
  650593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansumrongtab(barikutvitayakun)school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโดด
ตำบล :
  สำโรงทาบ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044569118
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2459
อีเมล์ :
  anubansumrongthapschool326@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงทาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)


สิบตรีบุญจร บุราคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน