ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650594
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010274
รหัส Obec 6 หลัก :
  650594
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankalaosripatana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านศรีพัฒนา
ตำบล :
  หมื่นศรี
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  0854976155
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/08/2497
อีเมล์ :
  veingrat1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหมื่นศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา


นายธนาวิทย์ ผาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน