ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650596
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010276
รหัส Obec 6 หลัก :
  650596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมื่นศรีประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muensriprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหมื่นศรีใหญ่
ตำบล :
  หมื่นศรี
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  0885861754
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  muensriprachasan2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมื่นศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:28:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์


นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน