ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650597
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010277
รหัส Obec 6 หลัก :
  650597
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมื่นศรีน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuensrinoi school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหมื่นศรีน้อย
ตำบล :
  หมื่นศรี
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044569530
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  muensrinoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงทาบ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมื่นศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:19:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย


นายจำนงค์ ดวงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน