ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทักษิณวารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650627
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010239
รหัส Obec 6 หลัก :
  650627
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทักษิณวารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattaksinvaree School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลำดวน
ตำบล :
  ลำดวน
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044541111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำดวนสุรพินท์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทักษิณวารี


นายประเชิญ กูลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทักษิณวารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน