ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650629
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010237
รหัส Obec 6 หลัก :
  650629
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจรวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Jaruay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านจรวย
ตำบล :
  ลำดวน
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2498
อีเมล์ :
  banjaruay200.ld@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำดวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:14:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจรวย


นายสมร กะการดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน