ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650630
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010235
รหัส Obec 6 หลัก :
  650630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศิริราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Siriratwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านตระเปียงกู
ตำบล :
  ลำดวน
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  0867266288
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  siriratwitschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ลำดวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:49:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา


นางรัชนี สายพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน