ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมิสตึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650631
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010226
รหัส Obec 6 หลัก :
  650631
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูมิสตึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpumsathueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านภูมิสตึง
ตำบล :
  โชคเหนือ
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044590131
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/9/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชกเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูมิสตึง


นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิสตึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน