ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชกเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650632
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010227
รหัส Obec 6 หลัก :
  650632
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโชกเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Chokneua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโชกเหนือ
ตำบล :
  โชคเหนือ
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044557775
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  admin@schoolthai.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชกเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18:51:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโชกเหนือ


นายดุสิต สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชกเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน