ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650633
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010228
รหัส Obec 6 หลัก :
  650633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตระเปียงเตีย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  trapeangtia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตระเปียงเตีย
ตำบล :
  ตระเปียงเตีย
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  0968689985
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2485
อีเมล์ :
   trapeangtia@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระเปียงเตีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08:40:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตระเปียงเตียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน