ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650635
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010230
รหัส Obec 6 หลัก :
  650635
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  AMARINRATWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านยะสุข
ตำบล :
  ตระเปียงเตีย
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044590304
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พ.ค.
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระเปียงเตีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา


นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน