ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดรุณวิทยากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650636
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010231
รหัส Obec 6 หลัก :
  650636
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดรุณวิทยากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Darunwitthayakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกตระมูง
ตำบล :
  ตรำดม
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044541098
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  daroon2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรำดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:01:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดรุณวิทยากร


นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน