ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650642
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010243
รหัส Obec 6 หลัก :
  650642
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBankokkor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกเกาะ
ตำบล :
  อู่โลก
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  0862591535
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  bankokkor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อู่โลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ


นายชัยภัทร ห่อทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน