ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอู่โลก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650644
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010240
รหัส Obec 6 หลัก :
  650644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอู่โลก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Uloke
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเมืองทอง
ตำบล :
  อู่โลก
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044712729
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  uloke.sc @ chaiyo.com.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อู่โลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:25:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอู่โลก


นายอมรเดช ดีนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่โลก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน