ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคันนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650698
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030200
รหัส Obec 6 หลัก :
  650698
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคันนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Bannongkanna
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองคันนา
ตำบล :
  ตาเมียง
อำเภอ :
  พนมดงรัก
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4455-1190
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พ.ค. 2520
อีเมล์ :
  nongkhannaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตาเมียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 21:57:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคันนา


นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน