ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสดอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650714
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010280
รหัส Obec 6 หลัก :
  650714
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสดอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sadoor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสดอ
ตำบล :
  เขวาสินรินทร์
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044582109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sadoor.ed@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขวาสินรินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสดอ


นายบุญชู กิ่งจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน