ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650715
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010281
รหัส Obec 6 หลัก :
  650715
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNATANGTRABAG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาตัง
ตำบล :
  เขวาสินรินทร์
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2474
อีเมล์ :
  natang136@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขวาสินรินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 22:34:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)


นายไพรัช มีพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน