ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระปืด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650717
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010289
รหัส Obec 6 หลัก :
  650717
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระปืด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphrapeed
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพระปืด
ตำบล :
  บ้านแร่
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044712218
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 สิงหาคม 2473
อีเมล์ :
  aggachaiid@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:52:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระปืด


นายณัฐพล ผิวทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระปืด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน