ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสรออ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650720
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010296
รหัส Obec 6 หลัก :
  650720
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสรออ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saraeor school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านแสรออ
ตำบล :
  ปราสาททอง
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044582110
โทรสาร :
  044582110
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  saraeor77@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาททอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:17:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสรออ


นายวิชัย อยู่ปูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสรออ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน