ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650723
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010284
รหัส Obec 6 หลัก :
  650723
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอำปึลสนวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Ampuensanuan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านอำปึล
ตำบล :
  ตากูก
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590313
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  ampuen9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากูก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน


นายบุญคุ้ม ขาวงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน