ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากแดด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650725
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010285
รหัส Obec 6 หลัก :
  650725
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตากแดด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  takdad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตากแดด
ตำบล :
  ตากูก
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044582194
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากูก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตากแดด


นางสาวกัญญาอร รัตนะธีรากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน