ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉันเพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650726
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010298
รหัส Obec 6 หลัก :
  650726
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฉันเพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chanpel
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านฉันเพล
ตำบล :
  ปราสาททอง
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044582108
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาททอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:53:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฉันเพล


นายสมรรถ อุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉันเพล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน