ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650730
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010293
รหัส Obec 6 หลัก :
  650730
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกันตรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankuntrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกันตรง
ตำบล :
  บึง
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590000
โทรสาร :
  000
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.1983
อีเมล์ :
  kantrong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 16:31:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกันตรง


นายพิณี หาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน