ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650731
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010294
รหัส Obec 6 หลัก :
  650731
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสนวนนางแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanuannangkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนางแก้ว
ตำบล :
  บึง
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0847313743
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  sanuan_nk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:16:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว


นายโกวิทย์ มั่นยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน