ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650732
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010290
รหัส Obec 6 หลัก :
  650732
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาดตาโหมก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaladtamoke
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตาโหมก
ตำบล :
  บึง
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044558144
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:41:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก


นายศุภชัย ทองนำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน