ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650757
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  650757
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุรวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  surawittayakarn school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044-511193
โทรสาร :
  044-515286
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2452
อีเมล์ :
  surawittayakarn.ac@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุรินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:34:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุรวิทยาคาร


นายอนุชา หลิมศิริวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2