ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิรินธร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650758
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  650758
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิรินธร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sirindhorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044511189
โทรสาร :
  044513187
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2478
อีเมล์ :
  school@sirin.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองสุรินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 20:26:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิรินธร


นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน