ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650760
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  650760
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทนมีย์มิตรประชา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TENMEEMITPRACHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเกรียด
ตำบล :
  เทนมีย์
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044141125
โทรสาร :
  044141125
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มกราคม 2521
อีเมล์ :
  mitpracha_sc@hotmail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1(สุรวิทยาคาร)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทนมีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา 22:09:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา


นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน