ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650763
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  650763
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RAMWITTAYA RUCHAMUNGKLAPISEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสังแก
ตำบล :
  ราม
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044549072
โทรสาร :
  044549072
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กุมภาพันธ์ 2530
อีเมล์ :
  ramwitthaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13:10:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก


นายจีระพรรณ เพียรมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน