ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650766
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  650766
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุรินทร์ราชมงคล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SURINRACHAMONGKHOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตะตึงไถง
ตำบล :
  นอกเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044512785
โทรสาร :
  044512785
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 กรกฎาคม 2535
อีเมล์ :
  surinrach2014@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นอกเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:46:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล


นายเฉลิมชัย แสนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน