ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650768
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  650768
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุรินทร์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  surinpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านบุตาดี
ตำบล :
  สลักได
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044041102
โทรสาร :
  044041102
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มีนาคม 2537
อีเมล์ :
  wlspk@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สลักได
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:39:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม


นายรุ่งราวี จำปาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน